Fluke 7526A

Kratak opis

Precizni laboratorijski višefunkcijski procesni kalibrator za potpunu kontrolu temperature i pritiska industrijskih pretvarača.

Dodatne informacije

Fluke 7526A je ekonomičan precizni laboratorijski višefunkcijski procesni kalibrator za potpunu kontrolu temperature i pritiska industrijskih pretvarača, takodje primeren za jednostavno etaloniranje merača temperature (otpornih RTD članova i TC termočlanova), manometara, digitalnih procesnih simulatora, snimača podataka, multimetara i drugih procesnih merača.
Glavne funkcije kalibratora Fluke 7526A:
Generator/simulator i merač jednosmernog napona, struje, temperature otpornih (RTD) članova i termočlanova (TC).
Merenje pritiska sa opcionim modulima pritiska serije 700P, ili 525A-P.
24V napajanje petlje pri merenju struje petlje.
Ugradjen otpornik petlje 250Ω HART.
Merač struje petlje do 20mA.
Automatski test preklopnog prekidača.
Unos ITS-90 koeficijenta za precizno merenje temperature sa SPRT temperaturnim senzorom.
Kompatibilan sa opcionim MET/CAL® Plus Calibration Management Software paketom.
Osnovne tehnične specifikacije kalibratora Fluke 7526A su:
Generator/simulator:
Jednosmerni napon do 0V do 100V.
Jednosmerna struja 0mA do 100mA.
Otpor: 5Ω do 4kΩ.
Merač:
Jednosmerni napon 0V do 100V.
Jednosmerna struja 0mA do 50mA (0mA do 24mA z sa uključenim 24V napajanjem, ili 250Ω HART otpornikom).
Otpor 0Ω do 4kΩ.
Pritisak maksimalno do 700bar sa opcionim modulima pritiska (29 različitih modela serije 700P), ili 200bar sa opcionim modulima pritiska (14 različitih modela serije 525A-P).
Simulator/merač temperature:
Termočlanovi (13 tipov) -250°C do +2500°C.
Otporni RTD članovi (9 tipova) -200°C do +800°C (merač temperature SPRT senzorom -200°C do +660°C).
Dva velika, osvetljena, dvolinijska LCD ekrana za simultani prikaz vrednosti generisanog i merenog signala.
Numerička tastatura sa dodatnim tasterima za jednostavan rad.
IEEE-488 (GPIB) i RS-232 interfejs.
Mogućnost automatizacije kalibracionih postupaka i dokumentovanja mernih rezultata upotrebom opcionog MET/CAL® Plus Calibration Management Software paketa.
Garancija: 12 meseci
Komplet sadrži:
Fluke 7526A Precision Process Calibrator.
Kratkospojni most za termočlanove (TC).
USB/RS-232 adapter.
Kabal za napajanje.
NIST slediv kalibracioni sertifikat.
Uputstvo za upotrebu.
Uputstvo za upotrebu na CD-u.

LoadingUpdating...

Mjerni instrumenti

PSK, Gromobranska, Izolatori