Mjerni instrumenti

PSK, Gromobranska, Izolatori

Sistemi za testiranje kapaciteta

list view
  • Spirent Abacus

    Spirent Abacus

    Abacus sistem je namenjen testiranju skalabilnosti, kapaciteta, međusobne kompatibilnosti, govora, kvaliteta prijenosa govora, videa i podataka preko IP mreže.

  • Spirent TestCenter STC

    Spirent TestCenter STC

    STC je sistem za simulaciju i testiranje realnoga okruženja i uticaja na osiguravanje kvaliteta usluge (QoS) i kvaliteta iskustva (QoE) korisnika.

LoadingUpdating…